STAVBA NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Postup prací: • duben 2013 :
  Provádění podbití palubkami v garáži, instalace zářivek v garáži.
 • únor 2013 :
  Provizorní instalace krbových kamen včetně jejich zahoření.
 • listopad 2012 :
  Montáž SDK desek, provádění podbití venkovních podhledů z palubek, zateplování stropu minerální vatou, osazení světel do SDK podhledu.
 • září - říjen 2012 :
  Vyklizení místností a dvoru, odvoz nepotřebného materiálu, dovoz palubek a OSB desek na podbití a strop, natírání palubek, dovoz materiálu na sádrokartonový podhled, dovoz kovových sendvičových dveří, osazení venovních světel - Pavel Javor, osazení ocelových dveří, osazení nosných profilů pro SDK podhled.
 • 29.8.7.2012 :
  Dozdění nadezdívky opěrné zdi, osazení vypínačů a zapojení jističové skříně. Účast členů: 3+1
  Fotky.
 • 22.8.2012 :
  Nadezdívání opěrné zdi. Účast členů: 3
 • 17.8.2012 :
  Dozdění zídky, doplnění oplechování a okapových svodů . Účast členů: 4
 • 15.8.2012 :
  Zdění zídky obchodu. Účast členů: 4
 • 11.8.2012 :
  Odšalování zídky, betonování základu pod stěnu obchodu. Účast členů: 3
 • 1.8.7.2012 :
  Betonování podlahy dvorku a zalití mezery mezi kantkou a opěrnou zdí. Účast členů: 8
  Fotky.
 • 28.7.2012 :
  Příprava podkladu podlahy dvorku, vyklízení a zašalování. Účast členů: 4
 • 5.-6.7.2012 :
  Zedníci pod vedením Radka Slunečky nám provedli kompletní vnitřní a venkovní omítky.
  Fotky.
 • 5.7.2012 :
  Dolepení polystyrenu na zeď obchodu. Účast členů: 4
 • 30.6.2012 :
  Dozdění nadstřešní části komína, lepení polystyrenu na zeď obchodu. Účast členů: 4
  Fotky.
 • 27.6.2012 :
  Nadezdívka plechových zárubní, dozdění parapetu předního okna, lepení polystyrenu na zeď obchodu. Účast členů: 4
 • 23.6.2012 :
  Nadezdívka věnců po krokve, izolace zdi obchodu. Účast členů: 6
 • 20.6.2012 :
  Zabetonování vnitřních plechových zárubní, penetrace spodní části zdi obchodu. Účast členů: 4
 • 16.6.2012 :
  Zabetonování plechových zárubní na dvorek, natažení spodní části zdi obchodu. Účast členů: 4
 • 30.5.2012 :
  Nadezdívka střední zdi s vchodem na půdu, úprava opěrné zdi. Účast členů: 6
 • 29.5.2012 :
  Fima Montplast nám osadila okna a vchodové dveře.
 • 23.5.2012 :
  Dozdili jsme štít a parapet okna, vysekání šeříku v rohu opěrné zdi. Účast členů: 5
 • 19.5.2012 :
  Zdili jsme štít, osadili giger a vnitřní odpad. Účast členů: 6
 • 5.5.2012 :
  Vykopali jsme kanál pro přední střešní svod, Pavel Javor nám provedl rozvody elektřiny. Účast členů: 2+1
  Fotky.
 • 2.5.2012 :
  Vyřezali a vysekali drážky pro elektriku, zařezali a osadili jsme stropní trámy. Účast členů: 5
 • 21.4.2012 :
  Uklidili jsme dřevo, odřezali oplocení západní stěny, odvezli výkopek z dvorku. Účast členů: 5
 • 24.3.2012 :
  Dodělali jsme chybějící dřevěné konstrukce krovu a provedli jarní úklid. Účast členů: 5
  Fotky.
 • prosinec - únor 2012 :
  Roman Dočekal s kolegy hasičárnu zastřešili. Účast členů: 2
  Fotky.
 • 8.12.2011 :
  Vyzdili jsme komín do výšky +3,75m, zapěnili jsme spáry mezi stěnou a izolací. Účast členů: 2
 • 28.11.2011 :
  Vyzdili jsme komín do výšky +2,75m. Účast členů: 3
  Fotky.
 • 26.11.2011 :
  Vyzdili jsme střední část štítu, aby mohla být položena střecha. Účast členů: 2
  Fotky.
 • 12.11.2011 :
  Zabetonovali jsme věnec a vypěnili spáry mezi konstrukcemi. Účast členů: 7
  Fotky.
 • 9.11.2011 :
  Vyzdili jsme věncovky. Účast členů: 2
 • 5.11.2011 :
  S panem Jiřím Rybárkem jsme vyzdili stěny do úrovně +2,75m. Účast členů: 10+1
  Fotky.
 • 2.11.2011 :
  Pan František Hřib nám sponzorským darem svého zaměstnavatele fy Semeko vyzdil stěny do úrovně +1,25m. Účast členů: 2+1
 • 1.11.2011 :
  Přijel pan od Porfixu a zdarma nám založil zdivo. Sami jsme pak dozdili celou první vrstvu. Účast členů: 4+1
  Fotky.
 • 29.10.2011 :
  Natavili jsme asfaltové pásy hydroizolace. Účast členů: 5
 • 22.10.2011 :
  Natřeli jsme kantku a podkladní desku v místě nosných stěn penetračním nátěrem. Účast členů: 4
  Fotky.
 • 18.10.2011 :
  Dozdili jsme kantku a zatáhli ji omítkou. Účast členů: 2
  Fotky.
 • 17.10.2011 :
  Pokračovali jsme ve zdění izolační přizdívky. Účast členů: 3+1
 • 15.10.2011 :
  Rozváželi jsme hlínu z výkopů a začali jsme zdít izolační přizdívku. Účast členů: 6
  Fotky.
 • 7.10.2011 :
  I přes nepřízeň počasí jsme vylili podkladní betonovou desku. Účast členů: 4+1
  Fotky.
 • 4.10.2011 :
  Zhutnili jsme podkladní vrstvu pod betonovou deskou, přesunuli písek a položili KARI sítě, aby jsme v pátek mohli desku zabetonovat. Účast členů: 6
 • 1.10.2011 :
  Zapojili a uložili jsme kanalizační potrubí. Osadili jsme do betonu vnejší řady ztraceného bednění a zalili betonem. Účast členů: 8
  Fotky.
 • 27.9.2011 :
  Přeskládali jsme očištěné cihly, uvolnili kanalizační prostupy základy a rozbili beton v místě střešního svodu. Účast členů: 4
 • 20.9.2011 :
  Vykopali a dobetonovali jsme část základu u opěrné zdi, vykopali jsme rýhu pro dešťovou kanalizaci vedoucí pod objektem. Účast členů: 6
  Fotky.
 • 17.9.2011 :
  Vybetonovali jsme hrubé základy a odpoledne se zúčastnili slavnostního požehnání opravené kaple na Lhotce. Účast členů: 9
  Fotky.
 • 14.9.2011 :
  Dokopali jsme rýhy pro základy, odstranili jsme kovovou konstrukci sušáku na prádlo a čistili jsme kanál. Účast členů: 5
 • 3.9.2011 :
  Zahájili jsme výkop rýh pro budoucí základy. Účast členů: 5+1
  Fotky.
 • 18.8.2011 :
  Odvezli jsme stavební rum. Účast členů: 5
 • 13.8.2011 :
  Rozbíjeli jsme stávající betony v místě plánovaných základů. Účast členů: 4
  Fotky.
 • 23.7.2011 :
  Pokračovali jsme s čištěním cihel a přípravě stavebního místa. Účast členů: 6
  Fotky.
 • 16.7.2011 :
  Zbourali jsme stávající hasičárnu a navazující přístřešky. Začali jsme s čištěním cihel pro další použití. Účast členů: 8
  Fotky.
 • 9.7.2011 :
  Abychom mohli začít s přípravnými pracemi na stavbě nové hasičárny, přestěhovali jsme všechen materiál a výzbroj do obecní stodoly na Lhotce. Členové zásahové jednotky si rozebrali potřebnou výstroj do své správy. Účast členů: 8
 • březen - květen 2011 :
  Byla zpracována projektová dokumentace stavby a obstarány všechny potřebné podklady pro získání stavebního povolení.
 • prosinec 2010 :
  Na výroční schůzi sboru členové odhlasovali stavbu nové hasičské zbrojnice z důvodu nevyhovujících až havarijních podmínek ve stávající hasičárně (garáži). Následně byl tento záměr přednesen vedení obce, které stavbu odsouhlasilo a vyčlenilo potřebné finanční prostředky v rozpočtu obce na rok 2011.
  Fotky původní hasičárny.


Sponzoři: • Jiří Sedlář - Semeko s.r.o. :
  Zapůjčení nákladního auta, traktoru a vysokozdvižného vozíku.
 • Štefan Pišoja :
  Strojní pomoc s naložením stavebního rumu.
 • Zdeněk Koníček :
  Odvoz stavebního rumu traktorem.
 • Antonín Šrámek st.:
  Zapůjčení a zapojení elektroskříně a míchačky.


Powered by Drupal - Design by artinet