Zápis ze členské schůze

V pátek 12. února 2010 proběhla v knihovně ve Lhotce členská schůze SDH Lhotka za účasti 11 členů sboru.
Schůzi zahájil starosta Stanislav Zemek se svojí zprávou o činnosti sboru za rok 2009 a plánem práce na rok 2010. Následovala zpráva o finančním hospodaření přednesená hospodářem Antonínem Šrámkem, jednotliví členové měli možnost nahlédnout do peněžního deníku a seznámit se s jednotlivými příjmy a výdaji za uplynulý rok.
Dalším bodem programu byla volba starosty a dalších členů vedení - současné vedení dostalo důvěru i na další funkční období.
V následující diskuzi se řešily otázky nákupu vycházkových stejnokrojů, zřeknutí se pořádání letošní okrskové soutěže a jiné.

Powered by Drupal - Design by artinet